Δοχείο αναρρόφησης

  • Suction Canister

    Δοχείο αναρρόφησης

    Τα επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία χρειάζονται αντικατάσταση πολύ σπάνια, καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικά. Τα δοχεία αναρρόφησης είναι πιστοποιημένα ως συσκευές μέτρησης με ακρίβεια +/- 100 ml. Τα κουτιά είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένα στηρίγματα για τοποθέτηση σε τοίχους, στηρίγματα σιδηροτροχιάς ή καρότσια. Τα δοχεία περιλαμβάνουν επαναχρησιμοποιήσιμους γωνιακούς συνδετήρες για σωλήνες κενού.