Σύστημα διαχείρισης κοπράνων

  • Stool Management System

    Σύστημα διαχείρισης κοπράνων

    Η ακράτεια κοπράνων είναι μια εξουθενωτική κατάσταση που εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μπορεί να οδηγήσει σε νοσοκομειακή μετάδοση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στην υγεία και την ευεξία του ασθενούς, ενώ ταυτόχρονα βλάπτει τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας (HCW) και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης. Ο κίνδυνος μετάδοσης νοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως ο Norovirus και το Clostridium difficile (C. diff), σε περιβάλλοντα οξείας φροντίδας είναι ένα επίμονο πρόβλημα.