Μάσκα νεφελοποιητή

  • Nebulizer Mask

    Μάσκα νεφελοποιητή

    Μάσκα οξυγόνου χωρίς σωλήνας οξυγόνου είναι κατασκευασμένο για την παροχή οξυγόνου ή άλλων αερίων σε ασθενείς, και πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με σωλήνα παροχής οξυγόνου συνήθως. Η μάσκα οξυγόνου είναι κατασκευασμένη από PVC ιατρικής ποιότητας, αποτελείται μόνο από μάσκα προσώπου.