Ρινικός σωλήνας οξυγόνου

  • Nasal Oxygen Cannula-soft Tip

    Ρινικό οξυγόνο, μαλακή μύτη

    Το Nasal Oxygen Cannula είναι κατασκευασμένο από PVC σε ιατρικό βαθμό, αποτελείται από συνδετήρα, σωλήνα συνδεδεμένο με αλληλογραφία, συνδετήρα τριών καναλιών, κλιπ, σωλήνα συνδεδεμένο με κλάδο, ρινικό άκρο.

  • Nasal Oxygen Cannula

    Ρινικός σωλήνας οξυγόνου

    Το Nasal Oxygen Cannula είναι κατασκευασμένο από PVC σε ιατρικό βαθμό, αποτελείται από συνδετήρα, σωλήνα συνδεδεμένο με αλληλογραφία, συνδετήρα τριών καναλιών, κλιπ, σωλήνα συνδεδεμένο με κλάδο, ρινικό άκρο.