Μάσκα Β

  • Mask B

    Μάσκα Β

    1. Μια μάσκα νεφελοποιητή παρέχει μια μέθοδο μεταφοράς αερίου οξυγόνου που αναπνέει από μια δεξαμενή αποθήκευσης στους πνεύμονες.

    2. Η μάσκα νεφελοποιητή αποτελείται από μάσκα, σωλήνες οξυγόνου, άκρο σύνδεσης οξυγόνου και βάζο νεφελοποιητή.

    3. Μάσκες οξυγόνου Αποθηκεύστε σε σκοτεινές, ξηρές και καθαρές συνθήκες.